Sekretesspolicy och cookies

Version nummer: 1.1
Utfärdat: 00:00 GMT, 19 januari 2015


Monte-Carlo® Casino ("vi", "oss", "MCC", "Monte-Carlo® Casino") är ett handelsnamn för Betclic Everest Group av företag (“företagsgrupp”). MCC driver hemsidan www.montecarlocasino.com och alla andra varianter ("Sajten" eller "Sajterna"), så väl som mobil-appen m.montecarlocasino.com och alla andra varianter ("mobilerbjudandet”). De licensierade företag av vilka Monte-Carlo® Casinos varumärke online är en del av inkluderar alla förvaltningsbolag eller dotterbolag så väl som alla enheter som sammankopplas och bidrar till en del av "företagsgruppen"

Vi har strikta säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information och strävar mot att respektera rätten till integritet hos våra besökare och kunder ("du", "din", "dina"). Följande information tillhandahålls av oss att göra det möjligt för våra online-besökare att få fullständig information om vår sekretesspolicy. Genom att besöka MCC-hemsidorna, bekräftar du att du är medveten om de riktlinjer som beskrivs i denna sekretess & cookies policy och i våra regler och villkor.

Vi hanterar din personliga information under fullkomlig sekretess och den ska endast används av oss, någon medlem av vår företagsgrupp eller av tredje part vilka har lika hög standard av informationsskydd, för att skapa och hantera kontot som du öppnar hos oss (”kontot”), skapa kundprofiler och göra det möjligt för dig att använda våra tjänster.

MCC har åtagit sig att följa EUs lagstiftning och följer även EUs dataskydds- och elektroniska kommunikationslagar för tillämpningen av denna policy.

Du kan välja om du vill låta oss, en medlem av vår grupp eller våra partners att använda informationen i marknadsföringssyfte.

Önskar du mer information eller har frågor gällande sekretess eller konfidentialitet, var god kontakta kundtjänst. Vänligen läs sekretessavtal & cookies noggrant

1. Personuppgifter

Den information vi samlar in ger oss möjlighet att se till att våra kunder har tillgång till en säker och enkel användarmiljö. Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga service samtidigt som vi vill se till att spel och betting på vår sajt förblir en trevlig sysselsättning.

Med ´personlig´ information i detta sekretessavtal och cookies menas personlig information som lämnats om en fysisk person och som direkt eller indirekt kan härledas till denna person. Vi samlar in följande information när du öppnar ett konto hos oss: förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, boendeort, postadress, emailadress, telefonnummer, språk, valuta, pass- eller id-kortsnummer samt säkerhetsfråga. Du kommer också ombedjas att välja användarnamn, lösenord, svar till säkerhetsfrågan som kommer att hållas av oss. Senare kommer du även att välja insättningsmetod och betalningsinformation (så som banktransaktion, kreditkortsbetalning eller annan giltig betalningsform) så att du kan sätta in pengar på ditt konto. Vi kommer be dig att skicka en kopia av ett officiellt dokument (så som pass, körkort eller annan godkänd id-handling) för att försäkra oss om äktheten i den personliga information du har angivit. Vi kommer också att använda verktyg för geolokalisering för att registrera din internet protocol (IP) adress och jämföra det med din användaridentitet för att förhindra bedrägeriförsök och vi kommer även att skapa en verifieringskedja. När du gör en för-registrering och innan du är fullt registrerad som kund, begär vi följande information från dig: titel, förnamn, efternamn, födelsedatum och e-post-adress. Vi lagrar den här informationen för att kunna förse dig med ett förifyllt registreringsformulär om och när du bestämmer dig för att fullborda din registrering hos oss. När du använder den mobila tjänsten samlar vi följande information: IP, internetleverantör samt vilken sorts webbläsare du använder dig av (samt version). Vi behöver ovanstående information för att kunna att du kan identifiera dig själv när du använder sajten, för att försäkra att du är i laglig ålder för att använda vår tjänster, för att förbättra vår service till dig och för att hålla dig informerad kring våra tjänster som kan vara av intresse för dig. Du har rätt att begära att vi inte sänder marknadsföring kring våra och/eller våra partners tjänster till dig. Du har även rätt att när som helst ta del av din personliga information för att göra ändringar i den personliga informationen som inte längre stämmer eller har ändrats. Om du tror att vi har någon personlig information om dig som inte stämmer, vänligen skicka ett mail till vår kundtjänst på: customer@montecarlocasino.com så ska vi ändra den felaktiga informationen.

2. Användning av personlig information

När din personliga information har tillhandahållits oss, ska den vara säkert förvarad i vår databas.

Vi använder den e-postadress du gett oss för att hälsa dig välkommen till Monte-Carlo® Casino. Vi kanske också kommer att skicka mail, brev via posten och SMS för att till informera dig om allt mellan speciella kampanjer och tekniska nyheter. Skulle du vilja avanmäla dig från våra nyhetsbrev kan du enkelt göra det genom att ändra dina kontoinställningar eller genom att klicka på "Avregistrera" längs ner i mailet du mottagit. Detta kan göras i efterhand om du i början valde att finnas med på vår maillista. Du kan även avsäga dig SMS-utskick genom att följa instruktionerna i det SMS du mottagit. Vänligen notera att vi ibland kan skicka ut servicerelaterade mail som till exempel talar om en tillfällig avstängning av en- eller fler av våra servrar eller tillfälligt supportarbete på sajten. DÄRFÖR REKOMMENDERAR VI DIG ATT INTE FRÅNSÄGA DIG E-MAIL FRÅN MONTE-CARLO® CASINO. Om du har valt att ta emot kommersiella erbjudanden från våra utvalda partners, kan du avregistrera dig från den email-listan genom att ändra dina inställningar i ”mitt konto” under ”mina nyhetsbrev”.

Som del i vårt samarbete med banker och/eller företag som har hand om verifiering av kreditkorts- eller elektronisk betalningsprocessdata, kommer din personliga information att stå dessa organisationer till förfogande. Dessa organisationer får dock endast använda sådan information i utredningssyfte eller juridiska processer (till exempel i misstänkt fall av pengatvätt). Vi kan komma att ingå partnerskap med data processorer och företag som förser oss med säkerhets-, åldersverifikations- och identitetsverifikationstjänster, för att förbättra effektiviseringen och säkerheten på sajten eller för att följa regleringar. Dessa företag kan eventuellt få tillgång till dina personliga uppgifter för att kunna bearbeta nödvändig information och bibehålla säkerheten på sajten. Företagen som vi väljer att samarbeta med i dessa funktioner har tydliga policys gällande integritetsskydd av personlig information, även om vi inte tar ansvar för dessa företags policys gällande integritetsskydd av personuppgifter. Vi avslöjar inte hur mycket du har vunnit eller förlorat till någon utomstående eller tredje part, om vi inte genom lag är tvingade till att utge sådan information till behöriga myndigheter. Det är därför ditt ansvar att deklarera dina vinster till relevant myndighet om du bor i ett land där sådana vinster ska beskattas. Vi förbehåller oss rätten att utge all eller den personlig information om kunder som vi har till företag för betalningstjänst behöriga myndigheter om det föreligger en utredning om bedrägeri eller annat felande och/eller vid omständigheter då vi misstänker att bedrägeri eller kriminellt beteende har ägt rum och för att vi ska kunna sköta våra skyldigheter under bedrägeri, pengatvätt eller annan applicerbar lag.

Vid tillämpning av denna policy refererar "bestämmande myndighet": till varje myndighet som har utfärdat en spellicens till någon av Betclic Everests koncernföretag. Detta skall även innefatta eventuella reglerande organ och/eller idrottsorgan som ansvarar för regler och policys av integritet och tillämpning av bestämmelser som rör en viss idrott och/eller spel samt om ett brott upptäcks. Betclic Everest Group och/eller någon av dess koncernbolag har rätten att bilda och ingå avtal med dessa tillsynsorgan och att dela eventuella kunduppgifter om det kommer till deras kännedom att ett brott mot sådana regler, lagen eller något som på annat sätt utgör ett hot mot integriteten av den relevanta sporten eller spelet. Dessa myndigheter kan då använda dina personliga uppgifter för att undersöka och agera mot brottet i enlighet med sina rutiner.

Personlig information som är utgiven av våra kunder kan komma att förvaras och/eller behandlas i vilket land som våra affiliates, leverantörer, dotterbolag eller agenter bedriver sin verksamhet. Genom att acceptera detta sekretessavtal ger du ditt samtycke till att flytta dina personliga uppgifter utanför ditt land. Expekt är skyldig att ta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att när personlig information flyttas, flyttas den enbart inom Expekts Företagsgrupp och dess utvalda partners där integritets- och sekretesstandarder är på en acceptabel nivå, oavsett lokalisering.

MCC ska aldrig på något vis hållas ansvarig för på vilket sätt tredje part behandlar personlig information av våra kunder. MCC ska endast vara ansvarig för sina egna säkerhetspolicys och det garanterar inte säkerhetspolicys hos någon tredje part som kan ha länkar på vår sajt. Vi rekommenderar därför att du, vid varje tillfälle du går till en ny hemsida via att du klickar på en länk på vår sajt, läser sekretesspolicyn på den sida du besöker.

3. Lagring av personlig information

Som vår kund kan både du och vi avsluta ditt konto när som helst. Efter att ditt konto har avslutats kommer vi att spara din personliga information så länge som det krävs enligt lag. Vi kommer endast att använda din personliga information om så krävs av behörig myndighet vid händelse av bedrägeri eller utredning av olaglig aktivitet. Det är det enda undantaget för att använda din personliga information fram tills den är helt raderad ur vårt system.

4. Skydd av minderåriga

Våra online-spel och vår online-betting är förbjuden för personer under 18 år eller under den tillåtna åldern i personens boendeland. Därmed kan inte omyndiga registrera sig på våra sidor eller för den mobila tjänsten och ska inte ge oss personlig information. Vi begär bevis på åldersidentifikation av våra kunder som ett steg i vår verifikationsprocess.

Alla minderåriga som spelar på MCC kommer att få sina vinster konfiskerade och hans/hennes konto kommer omedelbart att blockeras. MCC förbehåller sig rätten att genomföra en säkerhetsgranskning för att försäkra din identitet och ålder. Ett accepterande av vår sekretesspolicy och cookies ger oss tillåtelse att göra en sådan säkerhetsgranskning vilken kan inkludera kreditupplysningar eller verifikationer av dig i databaser från tredje part.

5. Cookies

Vad är en cookie?
En cookie är en liten fil som frågar om tillstånd att bli placerad i din dators hårddisk eller webbläsare. Din webbläsare skickar sedan tillbaka dessa cookies till webbsidans ursprung vid varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som också känner igen dessa cookies.

Vi använder cookies för navigationsbehov på vår hemsida och för att optimera service och forma oss efter dina personliga behov, till exempel som att tillåta sidor att ladda snabbare eftersom visst innehåll lagras på din webbläsare eller genom att hjälpa oss autentisera dig och leverera personligt innehåll. Du kan läsa mer om cookies och hur man hanterar dem på webbplatser som www.allaboutcookies.org.

Olika typer av cookies anväds på vår hemsida och har alla ett specifikt mål.

Cookies som bedöms som absolut nödvändiga
Dessa cookies ger dig tillgång till huvudfuntionerna på vår hemsida och du kommer även åt säkra avdelningar av hemsidan, så som ditt konto. Utan dessa cookies kommer hemsidan inte fungera som den ska.

Dessa cookies försäkrar också säkerheten på MCC hemsida och dess användare. Vi använder till exempel Session Identification cookies för att bevaka tiden du är ansluten, därflr kan du ibland få förfrågan att återansluta efter en viss tid.

Vi använder även en permanent Identification Cookie som registrerar ditt användernamn, men inte lösenord, för att göra det lite lättare för dig nästa gång du vill logga in.

Analytiska cookies
Dessa cookies gör det möjligt för oss att mäta hemsidans regelbundet besökande för att få veta hur hemsidan används och hur användarna reagerar på våra produkter. Således möjliggör insamlad data en förbättrad webbplats- och navigeringsupplevelse. Den insamlade datan förblir helt anonyma och används endast i rent statistiskt syfte.

I detta anseende använder vi tjänster från en tredje part: Google Analytics. Om du itne vill att Google Analytics samlar- eller använder din information kan du avregistrera dig direkt från följade google-sida: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Funktionella cookies
Dessa cookies tillåter oss att göra din upplevelse av vår hemsida mer personlig. Det kan till exempel vara att påmina dig att göra din första insättning eller att ta dig direkt till din favoritprodukt.

Tack vare dessa cookies kan du också bli påmind om specifika kampnjerbjudanden, beroende på var du ansluter. De kan också ge dig tillgång till funktioner som du själv bett om.

Vi kan också använda cookies för att hjälpa oss att dirigera trafik mellan servrar och därmed mäta laddningstider, eller så tar de om för oss vilka sidor som inte fungerar. Ibland lagrar vi också uppgifter om din webbläsare eller din enhet så att funktioner du vanligtvis använder automatiskt laddas upp.

Reklam-cookies
Dessa cookies används för att visa reklam relaterat till dina intressen när du surfar på nätet. Bland annat används dessa cookies för att limitera antalet gånger du visas en viss reklam och mäter hur effektiv reklamen är.

Vi arbetar med webbredaktörer, annonsörer och tjänsteleverantörer för att marknadsföra MCC på andra webbplatser. Monte-Carlo® Casino kan sedan använda din navigationsdata via cookies som förvaltas av en partner. Den insamlade datan förblir helt anonym och endast endast i rent statistiskt syfte.

Visade banners är personliga. Cookies och enhetsidentifierare för transaktionssäkerhet
Vi informerar er om att när du gör en insättning på hemsidan, Monte-Carlo ® Casino eller en tjänsteleverantör som agerar för vår räkning, kan använda cookies eller samla uppgifter om din enhet, i synnerhet nödvändigt för att känna igen den utrustning du använder (tekniska funktioner i datorn, surfplatta, telefon...) för att identifiera och säkra transaktioner på den (förebyggande av risken för bedrägerier).

Cookies eller enhetsidentifierare används med detta avseende. Du blir sedan informerad när en banner anländer på webbsidan. När du surfar på vår hemsida utan att ändra enhetsidentifierare inställningar, godkänner du datainsamling och skapande av identifierare.

6. Så hanterar du dina cookies
Just nu är det inte tekniskt möjligt att justera dina cookie-inställningar för våra enskilda webbplatser, men du kan hantera dina cookies via din webbläsare.

Vi rekommenderar att du inte blockerar eller tar bort dina cookies eftersom det kan begränsa upplevelsen av vissa webbplatser du besöker.

Cookies kan oftast ändras under fliken "Inställningar" i din webbläsare. Nedan hittar du lite mer information om de mest populära webbläsarna:

  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Opera
  • Safari


6. Säkerhet

Monte-Carlo® Casino strävar efter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att dina personuppgifter förblir konfidentiella och för att förhindra icke auktoriserade utomstående och interna användare från att få tillgång till sådan information utan ditt medgivande. Monte-Carlo® Casino tar dock inte på något sätt ansvar för händelser utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till ”force majeure” eller naturkatastrofer inkluderat strömavbrott och strejker.

Vi är säkra på att du som kund förstår att förändringar i vår verksamhet är naturligt då teknisk utveckling och innovation ständigt sker och att, trots att vi alltid strävar efter att göra vårt bästa för att hålla din personliga information skyddad, vi inte kan garantera att våra tjänster alltid är helt felfria. Skulle ett sådant fel påverka eller ge konsekvenser på sekretessen av dina personliga uppgifter, ska inte Monte-Carlo® Casino på något sätt hållas ansvariga för skador eller liknande.

Vi kan komma att använda personlig information från dig för att genomföra lämpliga kontroller för bedrägeribekämpning. Personlig information som du lämnar får lämnas ut till en kreditreferens eller bedrägeribekämpningsbyrå, vilket kan föra ett register över den informationen. Detta görs endast för att bekräfta din identitet - en kreditkontroll utförs inte och din kreditvärdighet är opåverkad.

Vi rekommenderar att du inte avslöjar dina personliga uppgifter till främlingar eller tredje part via live-chat. Tänk på att din personliga information är känslig och det är därför viktigt att tänka till innan informationen ges ut.

Loggfiler
Precis som de flesta andra standardhemsidor använder vi loggfiler. Det inkluderar IP-adresser, browsertyp, internetleverantör (ISP), hänvisnings- och avslutningssidor, typ av plattform, tid- och datumstämpel och antal klick för att analysera trender, administrera sajten, se användarmönster i sin helhet och samla demografisk information för kollektivt bruk.

Datakryptering
All känslig data som överförs mellan din dator och Monte-Carlo® Casino är säkert förflyttad via internet med kraftig kryptering. Monte-Carlo® Casino använder säker och testad krypteringsteknik som är certifierad av auktoriserade utgivare.

Andra säkerhetsåtgärder
När en användare ger ut känslig information via sajten, kommer informationen vara skyddad både online och offline. När våra registreringsformulär ber användaren om känslig information (så som kreditkortsnummer) kommer den att krypteras och skyddas av ´Secure Socket Layers (SSL) technology´. När du är på en säker sida, så som vår insättningssida, kommer låsningsknappen i web-läsarens bott eller i url-fältet att låsas. Låsningsknappen är olåst eller öppen då användaren bara ´surfar´ och inte fyller i någon känslig information. Alla betalningar som sker på vår sajt och mobila tjänst är säkra, i enlighet med de regleringar och restriktioner som finns inom EU.

Samtidigt som vi använder SSL kryptering för att skydda känslig information online, gör vi allt som står i vår makt för att skydda informationen offline. All information från våra kunder, inte bara den känsliga informationen som vi nämnt tidigare, är begränsad även inom våra kontor. Endast behörig personal/entreprenörer på Monte-Carlo® Casino har tillgång till identifierbar information. Vi gör kontroller på alla potentiella anställda/entreprenörer för att försäkra oss om att ingen har en kriminell bakgrund. Våra anställda/entreprenörer blir regelbundet informerade om säkerhetspraxis inom branschen och revisioner är gjorda på regelbunden basis. Avslutningsvis: alla våra servrar som lagrar personligt identifierbar information är i en säker miljö.

7. Förändringar i vår företaget/vår företagsstruktur

Skulle koncernen genomgår några förändringar i sin företagsstruktur såsom en fusion eller förvärv av andra företag (eller ett partiellt förvärv), är det mest troligt att våra kunders personuppgifter kommer att ingå i försäljning eller överföring. Vi kommer, som en del av vår policy, informera våra kunder via e-post innan du påverkas av en sådan överföring av personuppgifter.

8. Ändringar

Det kan bli nödvändigt för oss att, vid vilken tidpunkt som helst, genomföra ändringar på sajten och/eller den mobila tjänsten eller på de husregler, regler och villkor eller säkerhetspolicy & cookies som styr vår service. Syftet med sådana ändringar kan vara att förenkla spelprocesser eller att förstärka säkerheten för att kunna uppgradera till de senaste, tekniska nyheterna. I sådana fall kommer kunder som redan tidigare varit registrerade på siten att bevara sina användarnamn och lösenord; inga ändringar krävs för deras del. Fortsatt bruk av vår sajt, mobila tjänst, Husregler, Regler och Villkor och Säkerhetspolicy & cookies efter anpassningar har gjorts anses vara ett godkännande av ändringarna. Det är upp till varje användare att regelbundet läsa Husregler, Regler och villkor samt Sekretessavtal & cookies för att hålla sig uppdaterad om ändringar.