Generella regler och villkor

Version Nummer: 1.1

Utfärdat: 11:00 GMT, 4 december 2014


1. Introduktion

1.1. Dessa Regler och Villkor styr din tillgång till och bruk av sajten www.montecarlocasino.com, inklusive de vi ervjuder i mobiltelefoner, smartphones, och/eller surfplattor (tillsammans eller enskillt refererade till så som "hemsidan") som sköts av oss till och från. Vänligen läs dessa regler och villkor noga innan du börjar använda hemsidan.
1.2. Mangas Gaming Malta Limited är ett företag registrerat i Malta med organisationsnummer C 46185 som styr och sköter om hemsidan www.montecarlocasino.com (inklusive de vi ervjuder i mobiltelefoner, smartphones, och/eller surfplattor tillsammans eller enskillt refererade till så som "hemsidan") och varumärket Monte-Carlo® Casino om du använder sajten utanför Storbritannien.
Om du befinner dig i Storbritannien, är din tillgång och användning av hemsidan driven av Betclic Everest (Gibraltar) Limited och du hänvisas till våra regler och villkor som gäller för personer bosatta i Storbritannien på registreringssidan.
Observera att dessa företag tillsammans kallade "Monte-Carlo® Casino" refereras till som "vi", "oss", "vår" där det är tillämpligt, och bör tolkas som tillämpligt av dig beroende på om du är registrerad hos oss som en person med hemvist i Storbritannien eller inte..
1.3  I relation till våra casinoprodukter:

1.3.1. Monte-Carlo® Casino är licenserat och regulerat att erbjuda sina tjänster under följande licenser av Malta Gaming Authority (MGA), Suite 1, Plan 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000. Dessa licenser tillåter oss att erbjuda online-betting och speltjänster via hemsidan ("tjänsterna"):

  (i) MGA/CL1/1010/2014.
  Styrd i samband med Netent Malta Limited och utfärdad den 25:e juli 2014;
  (ii) MGA/CL1/1011/2014.
  Styrd i samband med Microgaming Europe Limited och utfärdad den 25:e juli 2014;
  (iii) MGA/CL1/1013/2014.
  Styrd i samband med Amaya Malta Limited och utfärdad den 25:e juli 2014;
  (iv) MGA/CL1/1014/2014.
  Styrd i samband med Jadestone Network (Malta) Limited och utfärdad den 25:e juli 2014;
  (v) MGA/CL1/1092/2015.
  Styrd i samband med Thunderkick Malta Limited;
  (vi) MGA/CL1/1093/2015.
  Styrd i samband med Relax Gaming Limited;
  (vii) MGA/CL1/1104/2015.
  Styrd i samband med YGGDRASIL Gaming Limited.
1.3.2. Våra IGT Casino-produkter tllhandahålls av IGT (Gibraltar) Limited. IGT håller en fjärrstyrd Spel Licens från Government of Gibraltar och regleras av Gibraltar Gambling Commissioner.

1.4. Alla referenser till "du" och "ditt" betyder du, användaren av hemsidan.
1.5. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner" på registreringssidan godkänner du:

  (i) dessa regler och villkor, inklusive de villkor som gäller för spel i mobilen,
  (ii) vår sekretesspolicy och coookies
  (iii) alla regler och villkor som gäller för kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som kan komma att tillämpas till och från,
  (iv) våra betting och spelregler (inklusive, där det går att tillämpa, regler och villkor för specifika kampanjer som finns på hemsidan till och från (hittas på sidan dedikerad till kampanjer på hemsidan) (våra "spelregler") (tillsammans "Användarvillkor");
  (v) Utöver det bekräftar du också att du är 18 år eller äldre;
  (vi) Du har accepterat att ta emot information om bonuserbjudanden och annan information från Monte-Carlo® Casino eller från någon medlem av Betclic Everest Group (enligt definition i punkt 4.3) kommer du att få information från Betclic Everest Group och dess dotterbolag. Om du inte vill bli informerad om bonusar och andra erbjudanden du har rätt att säga upp prenumerationen genom att gå till "Mitt konto" och klicka på "Mina nyhetsbrev";
  (vii) Din fortsatta användning av hemsidan kommer att utgöra ditt godkännande av användarvillkoren;
  (viii) Du bekräftar att du förstår att det finns en risk att förlora pengar när man spelar via hemsidan och du är fullt ansvarig för sådana förluster.
I händelse av att det finns någon konflikt eller motsägelse mellan villkoren för användarvillkoren, skall rangordningen vara de som anges i (i) - (viii) ovan.
1.6. Om du inte accepterar dessa villkor, i hela eller i delar, eller inte vill vara bunden av dem, bör du lämna hemsidan omedelbart och i förekommande fall, ta bort all programvara som har laddats ner från hemsidan utan dröjsmål.

TILLBAKA TILL TOPPEN

2. Ändringar av användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i användarvillkoren när som helst. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att några betydande ändringar i användarvillkoren kommer att meddelas till genom en lämplig metod (t.ex. via e-post eller via ett meddelande på hemsidan). Det återstår dock i ditt ansvar att kontrollera användarvillkoren från tid till annan för att se till att du godkänner ändringarna, och din fortsatta användning av hemsidan kommer att anses vara ditt godkännande av eventuella förändringar som vi kan göra.

TILLBAKA TILL TOPPEN

3. Tolkning

3.1. I dessa Regler och Villkor, såvida inte annat framgår av sammanhanget:
3.1.1. hänvisningar till dessa Regler och Villkor inkluderar hänvisningar till dessa Regler och Villkor i annan, kompletterande och/eller ersatt form på något vis från ett tillfället till ett annat;
3.1.2. referenser till Monte-Carlo® Casino eller någon medlem av Betclic Everest Group (som definerat under punkt 4.3), där det är relevant, skall anses vara hänvisningar till eller, i förekommande fall, deras respektive lagliga efterträdare, övertagare eller förvärvare.
3.1.3. hänvisningar till paragrafer eller underavdelningar är hänvisningar till paragrafer och under-indelningar i dessa Regler och Villkor;
3.1.4. hänvisningar till en regler skall anses omfatta hänvisningar till en sådan författning som återantagits, ändrats eller förlängts och eventuella underordnad lagstiftning som görs då och då i den;
3.1.5. hänvisningar till servrar eller 'våra servrar' där det tillämpas inkluderar en referens till Monte-Carlo® Casinos serverar och till en tredje parts servrar som används för att tillhandahålla våra tjänster via sajten;
3.1.6. alla fraser som som har frasen 'inkluderar' eller 'inkludera' eller liknande fraser är illustrativa och begränsar inte dessa ord för dessa regler och skall efterföljas av 'utan begränsning';

TILLBAKA TILL TOPPEN

4. Öppna och hantera ditt konto

4.1. För att kunna satsa pengar i ett eller fler vad på sajten måste du öppna ett konto hos oss ("konto"). Du kan ansöka om att öppna konto genom att fylla i ansökningsformuläret online på www.montecarlocasino.com/register. Bara genom att slutföra hela online-ansökan vid tidigare nämnd url blir du ansedd som en kontoägare och kan spela för riktiga pengar på sajten.
4.2. Din ansökan om ett konto innebär att du förklarar och garanterar oss att:
4.2.1. du är minst arton (18) år gammal eller har uppnått laglig ålder för att använda våra tjänster enligt den jurisdiktion du lyder under när du använder sajten, vilket än är högst. Du förstår att bruket av vår tjänst inte är lämplig för underåriga och att du inte avser att hjälpa en underårig att ansöka om eller använda ett konto,
4.2.2. du alltid kommer att följa dessa Regler och Villkor. Spelare är förbjudna att sälja, överföra, och överlämna konton till eller från andra spelare;
4.2.3. all information som du ger till oss antingen när du ansöker om ett konto, vid ett senare tillfälle eller i samband med att ditt konto (inklusive, men inte begränsat till, namn, efternamn, födelsedatum, bostadsort, e-postadress och telefonnummer) är öppnat, är korrekt, uppdaterat och inte vilseledande samt att du informerar oss omedelbart om förändringar behöver göras i denna information;
4.2.4. du förstår att det finns en risk att du förlorar pengar genom vadhållning eller spel på sajten och att du själv bär fullt ansvar för de förluster du lider.
4.2.5. Vadhållning måste förbli en underhållningsaktivitet. Du bör ej hysa överdrivna förväntningar om hur mycket pengar du kan tjäna på spel. En mindre andel kunder kan råka ut för spelberoende och behöver professionell hjälp för att kunna hantera och övervinna sina spelproblem. Vi har ingått samarbete med Adictel (www.adictel.com) och kommer att hänvisa personer som vi anser skulle kunna ha nytta av professionell rådgivning och assistans till denna organisation eller till liknande välrenommerade organisationer som vi rekommenderar. Vänligen läs sidan Ansvarsfullt spelande, vilken finns som länk längst ner på varje sida på sajten, för att bli införstådd med vilka åtgärder som Monte-Carlo® Casino erbjuder och för att se en lista över lokala organisationer som finns till din hjälp om du behöver;
4.2.6. När du godkänner dessa Regler och Villkor förklarar du att pengarna som du använder på sajten inte på något sätt har illegalt ursprung och att du inte avser att använda sajten för olagliga eller bedrägliga aktiviteter, innefattande, men inte begränsat till penningtvätt enligt de lagar som är tillämpliga i de jurisdiktioner som gäller dig eller andra medlemmar av Betclic-gruppen. Du förklarar dessutom att du inte kommer att ingå vadhållning på sajten i samband med något evenemang som du själv är kopplad till i vilken kapacitet det må vara. Straffrättsligt åtal och/eller civilrättslig talan kan väckas mot dig och annan/andra person(er) i samband med din involvering i ovannämnd verksamhet och vi förbehåller oss rätten att på eget initiativ vidarebefordra all sådan information till lämplig myndighet utan att meddela dig om vår avsikt att göra så. Notera att vi kommer rapportera till lämplig myndighet vid minsta indikation på transaktioner och /eller aktiviteter som indikerar pengatvätt. Härmed godkänner du att frånsäga dig alla rättigheter du eventuellt har i lag eller på annat sätt i vilken jurisdiktion det må vara i största möjliga utsträckning i samband med sådant avslöjande. Dessutom förbehåller vi oss rätten att frysa pengar som vi misstänker utgör en del av olaglig verksamhet eller bedrägeri och vi är inte skyldiga att ge någon förklaring för vårt handlande.
4.3. Du får inte ansöka om ett konto eller använda någon av våra tjänster om du eller någon i din familj är eller har varit anställd hos något företag inom Betclic-gruppen under de senaste två åren. I denna paragraf 4.3 avser "anställd" även utomstående som licensgivare, leverantörer av mjukvara, utvecklare eller partners samt alla personer som på något sätt varit kopplade till något företag inom Betclic-gruppen. "Betclic-gruppen" omfattar Monte-Carlo® Casino och holdingföretag eller dotterbolag till Monte-Carlo® Casino eller dotterföretag till sådant holdingbolag samt företag kopplat till ett sådant holdingföretag eller dotterbolag.
4.4. Du får endast ansöka om eller öppna ett konto om du agerar som huvudperson och inte om du agerar i någon annans namn eller för någon annans räkning.
4.5. Vi förbehåller oss rätten att stänga ett konto och att kvarhålla eventuella tillgängliga summor då vi har anledning att misstänka att kontot används eller kontrolleras av en annan person än den som anges som den registrerade kontoinnehavaren och/eller då vi misstänker att kontot används på ett bedrägligt sätt genom kopplongar till en eller flera av gruppens affiliates-partners.
4.6. Som anges i punkt 4.7 nedan, kan tillgångar insatta på ett konto inte flyttas till ett annat.
4.7. Du tillåts endast ha ett konto öppet hos oss. Vi förbehåller oss rätten att stänga övriga konton som öppnats i samma namn eller som går att leda till samma person. På Monte-Carlo® Casino eget gottfinnande och i händelse att vi anser att flera konton har öppnats av misstag, kan vi gå med på att kreditera ett Konto som du öppnat hos oss med kvarvarande saldo på övriga konton. Om vi skulle ha skälig misstanke att tro att bedrägeri har ägt rum eller att en avsikt därom fanns förbehåller vi oss rätten att avbryta alla relaterade transaktioner, bonusar eller andra kampanjer utan att föregripa andra verksamheter. I dessa Regler och Villkor, ska bonusmissbruk anses som bedrägeri . Bonusmissbruk inkluderar, men är inte begränsat till att öppna fler än ett konto för att tillgodose sig fler bonusar eller andra fördelar. Endast ett konto får öppnas per IP-adress och/eller dator/enhet.
4.8. Du får inte tillåta utomstående att använda ditt konto och du är fullt ansvarig för eventuella förluster som utomstående har lidit på ditt konto. Du skall omedelbart informera oss om du misstänker att utomstående har fått tillgång till ditt konto, och du skall stå till vårt förfogande med hjälp i vår utredning om saken.
4.9. Du förstår att pengar insatta på ditt konto inte inbringar någon ränta och att du ej ska behandla Monte-Carlo® Casino som ett finansiellt institut.
4.10. Du förstår och accepterar att Monte-Carlo® Casino strikt förbjuder användning av någon slags robotstyrd, automatiserad, mekanisk, elektronisk eller annan anordning som gör automatiserade val i något spel (games) eller vadslagning på hemsidan, oavsett om sådant försök är initierat av dig själv eller tredje part. Om Monte-Carlo® Casino har skälig mistanke att någon sådan utrustning används på hemsidan, förbehåller sig Monte-Carlo® Casino rätten att ogiltigförklara alla spel eller insatser som misstänks ha gjorts med hjälp av sådan utrustning och/eller utesluta kunder från kampanjer eller tävlingar där den förbjudna utrustningen misstänks ha använts och/eller stänga av kontot i väntan på utredning av ärendet och/eller avsluta kontot efter eget gottfinnande. Betclic anser användninga av sådan utrusting likvärdig med bedrägeri och förbehåller sig rätten att inte återbetala saldot på kontot vid tiden för kontots avslutande samt att anullera alla pågående spel eller vadslagningar.
4.11. Du förstår och accepterar att det är otillåtet att använda en extern resurs som är utformad för att ge en viss spelare en otillbörlig fördel över andra spelare. Sådana förbjudna externa resurser inkluderar, men är inte begränsade till, tredjepartsprogram och databaser samt webbsidor, webbaserade databaser, prenumerationstjänster samt hjälp av någon annan person, oavsett om den personen också innehavaren av ett Monte-Carlo® Casino-konto eller inte. En "otillbörlig fördel" definieras som att erhålla och/eller sammanställa information om andra spelare på Monte-Carlo® Casino än det som du personligen har observerat genom din egen spelaktivitet. Betclic kan avsluta kontot och hålla inne saldot på kontot för en spelare som visar sig dra nytta av en otillbörlig fördel.
4.12. Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att avsluta ett konto, stänga av en spelare och behålla alla tillgångar om en spelare är skäligen misstänkt för att delta i bedrägerier vilket inkluderar, men inte är begränsade till, användningen av stulna eller förfalskade kreditkort eller kontonummer, dumpning av marker, förfalskning, maskopi och inlämning av uppgifter och handlingar som är falska, stulna eller på annat sätt missbrukas
4.13. Ett konto på Monte-Carlo® Casino får endast innehas av en enskild individ. För att undanröja alla tvivel ör det inte tillåtet för företag att inneha ett konto.

TILLBAKA TILL TOPPEN

5. PERSONUPPGIFTER

5.1 När du ansöker om ett konto förbehåller vi oss rätten att:
5.1.1. be dig om bevis på din identitet, ålder och ursprung av medel och, även om ditt konto har öppnats, blockera det när som helst om vi inte är nöjda med den information som du har lämnat oss eller i händelse att det finns fördröjning i att leverera den begärda informationen;
5.1.2. begära ett fotografi av dig där du håller upp din identitetshandling(ar) i färg om vi tvivlar på sanningshalten i kontoinnehavarens identitet;
5.1.3. ogiltigförklara och returnera eventuella insatser och förbjuda ditt spel tills din identitet, ålder och/eller ursprunget av medel kontrolleras till vår belåtenhet.
5.1.4. avsluta ditt konto med omedelbar verkan och att behålla alla tillgångar på ditt konto i händelse av att det finns skälig misstanke om bedrägeri, inklusive, men inte begränsat till, tillhandahållandet av bedrägliga personuppgifter, förfalskad, ändrad eller stulen identitet-, finansiella dokument eller registrering av flera konton.
5.2. Monte-Carlo® Casino accepterar endast färgkopior av ID-handlingar.
5.3. Dokumentation ska skickas till customer@montecarlocasino.com eller genom vår webbsida (du måste vara inloggad) via sidan Dokument som hittas under Mitt Konto. Vi rekommenderar att alla spelare skicka sina officiella personliga identitetshandlingar vid registrering av sitt konto. Kunder som vill skicka sådana dokument av egen fri kan göra det genom att e-posta dem till customer@montecarlocasino.com.

TILLBAKA TILL TOPPEN

6. Personuppgifter

6.1. De personuppgifter som vi förbehåller oss rätten att be om för att kunna registrera dig fullt är: förnamn; efternamn; kön; födelsedatum; bostadsadress; e-postadress; telefonnummer; språk, valuta, pass- eller ID-kortsnummer och en hemlig fråga. Du kommer också att ombedjas tillhandahålla inloggningsuppgifter som du väljer själv såsom ett användarnamn, lösenord och svaret på en hemlig fråga vilket vi kommer att spara. Det är din skyldighet att se till att all information är korrekt och aktuell. Du har tillgång till ditt konto och kan redigera din personliga information med bland annat din adress när som helst i 'Mitt konto' sektionen av sajten eller genom att kontakta Kundservice. Du kan också radera de detaljer som rör konto-, betal- eller kreditkort när som helst, och/eller registrera ett nytt kort. Att underlåta att informera oss om sådana förändringar kan resultera i att transaktioner förvägras av din bank, hypoteksinstitut eller kreditkortsföretag och vi påtar oss inget ansvar för transaktioner som förvägrats på grund av att du inte givit oss korrekt information. Det ligger också på ditt ansvar att skydda ditt betal- och/eller kreditkort mot förlust eller stöld och du ska omedelbart kontakta Kundservice om ditt kort skulle komma bort eller bli stulet. Observera att inga ändringar får göras av det förnamn, efternamn eller födelsedatum som ursprungligen angavs i registreringshandlingarna såvida du inte kan ge oss tillräckliga bevis att dessa och andra personliga detaljer har ändrats enligt de lagar som gäller i den domsaga där du bor. Dessutom tillåts inga ändringar av det användarnamn som du angav vid registreringen.
6.2. Det användarnamn du väljer får inte vara vulgärt, hotfullt, rasistiskt, stötande, nedlåtande, ärekränkande eller bryta mot en tredje parts immateriella egendom eller äganderätt och om vi, efter eget gottfinnande, anser att det användarnamn som du valt är opassande förbehåller vi oss rätten att avvisa det och hindra dig från att använda det när som helst utan skyldighet att meddela dig.
6.3. När du har skapat ett konto hos oss kommer du att ombedjas ange ditt användarnamn och lösenord för att få tillgång till kontot och använda våra tjänster. Ditt användarnamn och lösenord ska aldrig yppas till utomstående och du har fullt ansvar för alla aktiviteter som sker på kontot då tillgång till Tjänsterna fåtts genom inloggning med ditt användarnamn och lösenord. I ett sådant fall, accepterar du fullt ut ansvaret för konsekvenserna av att tillåta sådan tillgång och aktivitet och, utan undantag från det generella i någon annan ersättning häri, gottgöra dig och håller Monte-Carlo® Casino skadeslös för eventuella skador som uppkommer av densamma. Alla brott mot dessa Regler och Villkor som begås av en person till vilken du yppat dina inloggningsuppgifter kommer att behandlas som ett brott av dig.
6.4. Skulle du glömma bort ditt lösenord, eller i de fall där ditt lösenord har, eller du misstänker att det finns risk att det kan komma till obehörigas kännedom måste du omedelbart informera oss om detta.
6.5. Efter fem, på varandra följande, felaktiga försök att få tillgång till ditt konto med felaktiga kombinationer av användarnamn och lösenord kommer ditt konto att stängas tillfälligt av säkerhetsskäl. Vi kommer i dessa fall kräva att du sänder oss ett officiellt identitetsbevis med foto, som t.ex. en legitimation, pass eller körkort och/eller besvarar säkerhetsfrågor för att kontot ska kunna öppnas igen.
6.6. Vi förbehåller oss rätten att efter eget omdöme ändra ditt lösenord och/eller användarnamn när som helst, och vi kommer att meddela dig om förändringar som gjorts med hjälp av den kontaktinformation som du meddelat oss.
6.7. Vi tar för givet att transaktioner som genomförs efter att korrekt kombination av användarnamn och lösenord är angivet utförs av kontots rättmätiga ägare och därför är giltiga. Vi är inte under några omständigheter ansvariga för förluster som du lidit på grund av otillåtet bruk eller missbruk av din personliga information. För att skydda både dig och oss mot identitetsstöld förbehåller vi oss rätten att när som helst be om ett tillfredsställande identitetsbevis i färg med foto (kopia av giltigt pass/legitimation) och/ eller en kopia av använda kort och/eller bevis på adress (med elräkning eller bankutdrag). Om sådana handlingar inte kan tillhandahållas kan kontot komma att stängas.
6.8. Vi kommer att vidta strikta åtgärder för att skydda din personliga information från otillåtet intrång. Du har fullt ansvar för säkerheten av ditt användarnamn och lösenord och för alla aktiviteter som äger rum på grund av tillgång till våra tjänster via ditt användarnamn och lösenord.
6.9. Dina personuppgifter behandlas med fullständig konfidentialitet och kommer att användas av oss och när så krävs av ett eller flera av Betclic-gruppens företag för att etablera och hantera ditt konto, bygga upp kundprofiler och ge dig chansen att utnyttja tjänsterna som finns på sajten. Om du har valt att ta emot bonuserbjudanden och annan information från Monte-Carlo® Casino, förbehåller vi oss rätten att använda din personliga information för att skicka dig direktmarknadsföring per e-post, brev via post samt SMS eller promotionella telefonsamtal (inkluderat automatiska samtal) från oss om nya produkter och/eller erbjudanden som vi anser skulle kunna vara av intresse för dig oavsett om de utgår från oss eller något företag i Monte-Carlo® Casino företagsgrupp. Du kan få sådana e-postmeddelanden, brev via post samt SMS eller promotionella telefonsamtal med direktmarknadsföring så snart du har öppnat ett konto hos oss även om du inte har lagt några insatser hos oss eller gjort inbetalningar till ditt konto. Vänligen se vårt cookies- och sekretessavtal om hur du avslutar prenumerationen. Om du har valt att ta emot kommersiella erbjudanden från våra utvalda partners i Monte-Carlo® Casino företagsgrupp, kommer du att få sådana erbjudanden om du inte avregistrerar dig från dessa i "Mina nyhetsbrev" på ditt konto.
6.10. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personlig information till utomstående såsom statliga institut, där vi är ombedda eller skyldiga att göra så för att följa gällande lag, regler, juridiska processer eller begäran från statliga myndigheter.
6.11. Alla betalningsprocesser genomförs i enlighet med Gibraltar Gambling Commission.
6.12. Annan information som vi använder för att tillhandahålla snabb och effektiv service på sajten samlas vanligen in med hjälp av cookies.Ytterligare information om hur vi kan använda din personliga information står att läsa i vår sekretesspolicy och cookies-avtal.

TILLBAKA TILL TOPPEN

7. Accepterad Valuta

Överföringar kan göras i ett flertal godkända valutor och ett val av detta gör vid registrering. Överföringar kommer att göras i den valutan du valt när du först öppnade ditt konto, såvida du indikerat en annan preferens när du gör en betalning eller annat när du mottar en inbetalning från oss. Vi förbehåller oss rätten att ha transaktioner på vår sajt kalkulerade i flera valutor. Vi använder ECB dagens kurs vid den angivna tiden, eller nuvarande kurs (+/- 15 minutes), som indikeras av xe.com den dag då vi gör utbetalningar till dig eller när du tar emot betalninga från dig. Du bekräftar härmed att vi inte kan bära något ansvar för eventuella valutafluktuationer när sådana omvandlingar görs. Vi förbehåller oss rätten att lägga till eller ta bort valuta-alternativ efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss vidare rätten att skjuta upp placerande, utbetalning eller insatser och / eller vinster i vissa valutor och att betala saldo i valutan som motsvarar ditt val vid konto-registrering

TILLBAKA TILL TOPPEN

8. Insättningar och uttag

8.1. När du öppnar ett konto har vi som krav att du måste göra en minimum-insättning innan du kan spela. Minsta insättningssumma som accepteras är på minst 10€ (och alla andra motsvarande valutor) Vi förbeåller oss dock rätten att ändra denna minimumsumma när som helst om vi anser att det är lämpligt. Minsta insättning du kan göra visas i kassan det ögonblick du bestämmer dig för att göra en betalning till oss. Du kan göra en insättning när som helst online med ditt betal- eller kreditkort, e-plånbok, förbetald kupong eller via banköverföring. Kontanter och/eller checkar är inte en accepterad metod för insättning. Vissa betalningsmetoder kanske inte är tillgängliga för dig, och de tillgängliga metoder kommer att visas när du klickar på "Kreditera" (beroende på gällande lagar och regler).
8.2. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare information och dokumentation gällande din ålder, identitet och bostadsort efter en insättning innan ett uttag, och speciellt före ditt första uttag med avsikt att verifiera din identitet innan vi godkänner utbetalningar till dig. Vi förbehåller oss rätten att efterfråga sådan information och dokumentation om alla personer som gör en insättning på vårt konto. Sådan information och dokumentation gör det möjligt för oss att kontrollera att den personliga information som du angav i samband med registreringen överensstämmer med vad som anges i handlingarna. Skulle informationen avvika förbehåller vi oss rätten att avbryta lagda spel tillsammans med utbetalning av vinster till dig såvida du inte kan bevisa på annat sätt att du har rätt till pengarna.
8.3. Insättningar gjorda till ditt Monte-Carlo® Casino-konto ska motsvara belopp som rimligtvis kan tänkas satsas på spel. Om Monte-Carlo® Casino misstänker missbruk (exempelvis om en spelare vill göra ett uttag av ett insatt belopp som dessförinnan inte har använts till spel på lämplig/rimlig nivå utan endast har satts in och tagits ut, eller där Monte-Carlo® Casino misstänker att du missbrukar valutakursförändringar) reserverar sig Monte-Carlo® Casino rätten att i absolut diskretion stoppa insättningen - delar av beloppet eller hela beloppet - ta ut eventuella avgifter som har förekommit i samband med insättningen samt att stänga Monte-Carlo® Casino-kontot på obestämd tid. Vidare förbehåller sig Monte-Carlo® Casino rätten att i förekommande fall efterfråga och begära tillfredställande bevis på insättning och ytterligare kopior på personlig identifikation innan något uttag kan genomföras. Det hela sker med Monte-Carlo® Casino diskretion.
8.4. Det är din skyldighet att omedelbart kontakta vår kundtjänst om pengar satts in på ditt konto av misstag. Om ett misstag sker anses dessa pengar inte vara godkända för någon form av spel och vi förbehåller oss rätten att ta ut dessa pengar från ditt konto.Sådana medel kan frysas och så småningom undanhållas av oss. Vi förbehåller oss också rätten att ogiltigförklara alla transaktioner placerade genom dem, inklusive tillhörande vinster som betalats ut felaktigt.
8.5. Med reservation för paragraf 8.2, 8.3 och 8.4, kan pengar tas ut när som helst utom i de fall när du inte helt har frigjort en bonus som du har fått. För regler gällande frigörande av en bonus, var god se avsnitten i dessa Regler och Villkor som täcker "Sportkampanjer" och "Casinokampanjer" samt de villkor som gäller för specifika kampanjer som kan hittas på startsidan på sajten.
8.6. Med reservation för undantag som framgår i dessa Regler och Villkor, inklusive, men inte begränsat till paragraf 8.10, kan du göra uttag från ditt konto på summor upp till ditt tillgängliga saldo. Observera att uttag utsätts för interna kontroller innan slutlig bearbetning och du kan ha vissa ytterligare verifieringshandlingar som begärs på den tiden för att försäkra oss om att behandlingar av dina uttag inte kan utsätta Monte-Carlo® Casino för oegentligheter eller penningtvätt.
8.7. I enlighet med våra bedrägeribekämpningspolicies, förbehåller vi oss rätten att betala ut begärda uttag, delvis eller totalt, via samma betalningsmetod genom vilken en eller flera insättningar gjordes. Vi förbehåller oss också rätten att betala ut begärda uttag direkt till ditt bankkonto.
8.8. Vi förbehåller oss rätten att införa en avgift för uttag, detta är för närvarande endast på uttag av lågt värde eller på efterföljande uttag utöver den första under någon vecka. Om en avgift kommer att tillämpas på ett uttag, kommer beloppet att visas i kassan innan du bekräftar uttagsbegäran, och avgiften kommer att dras automatiskt från kontosaldot om du väljer att gå vidare med transaktionen. Vi förbehåller oss rätten att införa en administrativ avgift om du vill göra en återkallelse som innebär en insättning och som inte har satsats, ytterligare bankavgifter i samband med betalningar kan skickas vidare till dig i detta fall. Det minsta belopp du har rätt att ta ut kan bero på betaltjänster leverantör som du använder för att ta ut pengarna.
8.9. Minsta och högsta uttagsbelopp gäller för uttag som gjorts av ett betal/kreditkort. Dessa gränser varierar beroende på kortleverantören och visas tydligt när du gör ett uttag från ditt Monte Carlo Casino-konto. Uttag gjorda med kredit- eller kontokort kan endast göras till det kortet du använde vid registrering och gjorde insättning av pengar med. Kontanter och / eller checkar är inte accepterade metoder för uttag.
8.10. I händelse av en reklamkampanj eller tävling för vilken vi betalar in pengar på ditt konto har du endast rätt att använda denna summa för spelaktiviteter på sajten. Du har inte rätt att ta ut dessa summor såvida inte annat anges i reklamkampanjens eller tävlingens villkor. Vi förbehåller oss rätten att återta dessa summor om du inte använder dem för att lägga ett eller flera spel på sajten under den tid som specificerats i kampanjen.
8.11. Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra gränser för insättning och uttag samt spelgränser.
8.12. Segregation av klientmedel: Observera att din kontantinsättningar har placerats i ett separat bankkonto än Betclic Everest egna pengar. Detta betyder inte att dina pengar är helt skyddade i den osannolika händelse av en konkurs, och kan fortfarande vara tillgängliga för alla borgenärer. Men att hålla kundmedel på ett separat bankkonto är sund ekonomisk förvaltning och möjliggör täta och synliga avstämning av de belopp som faktiskt hölls i kundkonton med det belopp som ägs av kunderna och en vecka avstämning görs.
8.13. Vi rekommenderar att du sparar en kopia av dessa regler och villkor samt av dina överföringar som du hittar under "Mitt konto" på ditt Monte-Carlo® Casino-konto.

TILLBAKA TILL TOPPEN

9. Transaktionsavgifter

Vänligen observera att vi tillämpar en standard expeditionsavgift för varje insättning via betal- eller kreditkort för belopp på mindre än ett visst värde (dessa avgifter bör inte bli mer än 2% av insättningssumman, men, vi förbehåller oss rätten att höja avgiften om detta känns rimligt för oss). Uttag från ditt konto kan begäras när som helst. Läs mer genom att klicka här

TILLBAKA TILL TOPPEN

10. Använd ditt konto

10.1. Ditt konto är personligt. Du får inte låta någon annan använda ditt konto för att satsa pengar eller spela spel via ditt konto eller ta emot betalningar för vinster, bonus eller priser. I synnerhet bör du göra ditt yttersta för att förhindra underåriga och andra utsatta personer under ditt förmyndarskap från att använda ditt konto. Eventuella försök av en minderårig eller en spelare att hjälpa en minterårig spelare att öppna ett konto kan komma att raporteras till UK Gambling Commission.
10.2. Satsningar gäller bara om de har godtagits av våra servrar. Tills insatsen har godkänts av vår servrar är all information som visas i relation till en vadslagning eller ett spel endast en inbjudan till att spela.
10.3. För att kunna spela med oss måste du ha pengar på ditt konto. Spel på kredit är inte accepterat.
10.4. Endast insatser placerade från ditt konto kommer att accepteras och eventuella vinster du gör via våra tjänster kommer att krediteras till ditt konto. Med förbehåll för dessa Villkor kan du göra insättningar eller uttag via din "Mitt konto".
10.5. Vi förbehåller oss rätten att neka eller begränsa insats(er) på eget gottfinnande av vilken anledning som helst. I de fall då en insats bedöms vara- eller förklaras ogiltigt kommer eventuella summor som dragits av från ditt konto sättas tillbaka.
10.6. Vi kommer att utföra säkerhetskontroller på slumpmässiga tillfällen, efter eget godtycke. Du accepterar att vi kan kräva ytterligare uppgifter i händelse av en säkerhetskontroll och att vi får avbryta och/eller avsluta ditt konto, registrering eller hålla inne betalningen tills vi får lämplig information som vi har begärt.
10.7. Alla inaktiva konto där saldot bevaras kommer att ses över regelbundet och vi kommer att försöka meddela dig via e-post, på din registrerade e-postadress, gällande eventuella återstående medel på ditt konto. Om ett konto förblir inaktivt (inga gameplay, transaktioner, giltiga uttag eller insättningar) under en period av minst 12 månader, kommer det att klassas av oss som "vilande" och en maximal administrativ avgift på 5 euro eller fem brittiska pund (£ 5) (eller motsvarande belopp i PLN, CZK, CHF, SEK, NOK, BRL eller USD) per månad skall därefter dras från ditt konto. Du kommer att få e-post minst fjorton (14) dagar före varje avdrag. Avdragen kan ses i ditt konto under "Mina Transaktioner". Om avdragen ska upphöra bör du aktivera ditt konto, men de administrativa avgifter som redan dragits kommer inte att ersättas. Du kan återaktivera ditt konto genom att göra en eller flera insatser eller transaktioner inklusive ett giltigt uttag eller insättning. Du är fri att, när som helst, ta ut pengar som du har rätt till och som innehas av oss på ditt konto.
10.8. Vi förbehåller oss rätten att ändra, upphäva eller återkalla användning av någon och/eller alla vadslagning och speltjänster, tillfälligt eller på obestämd tid, när som helst, utan meddelande eller ersättning, under förutsättning att våra myndighetskrav och eventuella utestående åtaganden enligt dessa villkor.
10.9. Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att annullera eventuella spel om det bli olagligt eller om vi av annan anledning är förbjudna från att avgöra insatsen under någon lag eller förordning i någon jurisdiktion.
10.10. Alla klagomål med avseende på dina kontoutdrag eller kontosaldo ska meddelas oss inom fjorton (14) dagar från offentliggörandet av informationen på hemsidan som har gett upphov till klagomålet. Fortsatt användning av hemsidan, av dig, under en period av mer än fjorton (14) dagar från dagen för offentliggörandet av dina kontoutdrag, utan klagomål gjorda med hänsyn till dem, skall anses som ett godkännande av denna information av dig.

TILLBAKA TILL TOPPEN

11. Spela gratis

Du kan spela utan riktiga pengar och utan att skapa ett konto med oss när som helst.

12. Live-Casino, Casino och Games-regler

12.1. Din användning av våra casino-tjänaster och deltagande i ett eller flera casinospel på hemsidan är föremål för de särskilda villkoren för varje spel.
12.2. Våra leverantörer förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, göra ändringar i de tillgängliga spelen i casinot, och till utbetalningar av priser som gäller för dessa spel när som helst. Utdelningstakten av varje spel kan ses genom att klicka på Hjälp eller informationsavdelning (vanligen märkt med ett frågetecken eller ett "i") inom varje spel. Det är ditt ansvar att notera återbetalningsgraden som gäller för varje spel i varje session innan du placera en insats.
12.3. Genom att spela i Monte-Carlo® Casinos Casino och Live-Casino, medger du att du är bekant med reglerna för varje spel du spelar och erkänner att reglerna i spelen finns tillgängliga på hemsidan och/eller i "Hjälp"-avdelningen i varje spel. Alla spelregler utgör en väsentlig del av dessa Villkor.
12.4. I händelse av att du förlorar din internetuppkoppling under ett spel, kommer spelet att återupptas från den punkt där internetuppkopplingen var förlorat nästa gång du loggar in till spelet.
12.5. Om du anser att det finns ett fel i betaltabellen eller spelmjukvara, vänligen kontakta kundtjänst på customer@montecarlocasino.com.
12.6. Skulle du misstänka att det primära syftet med en eller flera överföringar av dig från ditt konto med oss, till vårt Casino eller Live-Casino, är att dra vinning av valutaförändringar, förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i din konto för att avlägsna eventuella vinster som du har gjort av fluktuationer i den aktuella valutan eller valutorna. Monte-Carlo® Casino kan inte hållas ansvariga för någon förlust eller ekonomisk risk på grund av valutaförändringar under överföringen av medel mellan ett Monte-Carlo® Casino-konto och våra Casinon är du ansvarig att överföra dina pengar till ditt Monte-Carlo® Casino-konto när du har slutat spela i Casinot.
12.7. Maximalsumman som en spelare kan vinna från ett singelspel på något av våra casino/sidospel är 5 000 000 kr (500 000€) eller motsvarande i annan valuta. Progressiva Jackpott-spel är exkluderade från denna regel.

TILLBAKA TILL TOPPEN

13. Skatt

Deklaration och betalning av alla tillämpliga skatter och avgifter i samband med vinster som tilldelas dig och alla andra betalningar till dig är ditt eget ansvar. Vinster kan inte överföras, ersättas eller lösas in till andra övriga förmåner.

TILLBAKA TILL TOPPEN

14. Kampanjaktiviteter

Genom att acceptera ett pris och/eller vinster från oss i en eller flera spel samtycker du oåterkalleligen till användningen av ditt användarnamn och/eller ditt förnamn plus första initial i ditt efternamn för reklam och marknadsföringssyfte utan ytterligare kompensation. Vi kan också kontakta dig för att be om ditt tillstånd att visa mer information om dig för reklam -och kampanjsyfte.

TILLBAKA TILL TOPPEN

15. Avstägning och avslut

15.1. I händelse av att du bryter mot något av dessa Villkor, förbehåller vi oss rätten att när som helst, utan förvarning, anmälan eller ersättning, och utan att det påverkar eventuella senare rättsliga förfaranden som kan vidtas för att stänga av eller avsluta ditt konto, att neka tillgång till hela eller delar av våra tjänster, framför allt att vägra acceptera några satsningar eller transaktioner, eller att dra tillbaka reklamerbjudanden i avvaktan på utredning och/eller ingåendet av eventuella rättsliga åtgärder. Allt utestående saldo som finns i ditt konto under pågående utredning och/eller efter slutförandet av eventuella rättsliga åtgärder kan användas på grund av skador eller fordringar av dig till oss.
15.2. Vi förbehåller oss rätten att fullt ut samarbeta med brottsbekämpande och andra myndigheter, däribland brittiska Gambling Commission och Europeiska Sports Security Association ("ESSA"), vid utredning av påståenden om olaglig verksamhet på hemsidan, inklusive när vi misstänker att du att placera insatser på event där du har någon inblandning i någon egenskap.

TILLBAKA TILL TOPPEN

16. Avslutande

16.1. Antingen vi eller du har rätt att säga upp avtalet när som helst. Stängning av kontot representerar uppsägning av detta avtal. I händelse av en eventuell återaktivering eller återöppnande av ditt konto hos oss kommer du bli ombedd att återigen acceptera de aktuella regler och villkor för användning av hemsidan.
16.2. Om vi skulle avsluta ditt konto:
16.2.1. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt konto med omedelbar verkan på rimlig misstanke om att du har begått, eller har hjälpt någon annan att begå, bedrägeri eller brott mot dessa regler och villkor eller annan olaglig handling, vi förbehåller oss även rätten att inte återbetala dig, hela eller en del av, saldot på ditt konto vid tidpunkten för uppsägningen.
16.2.2. Om du ska återbetalas hela eller delar av saldot på ditt konto vid tidpunkten för uppsägningen, är du skyldig att kontakta oss vid mottagandet av vår e-post som informerar dig om vårt beslut, bekräftar för oss att du vill ta ut den tillåtna mängden och ditt konto kommer sedan att stängas.
16.3. I händelse av uppsägning från er: Eventuellt återstående saldo kommer inte betalas tillbaka till dig fören du har skickat en begäran om uttag och försett oss med de bankuppgifter som behövs för att återställa saldot till dig. Du kan avsluta ditt konto via hemsidan eller så kan du begära att vi avsluta ditt konto. I fallet med de konton som är stängda men som har utestående/pågående insatser, kommer dessa utestående/pågående insatser inte annulleras och det är ditt ansvar att kontakta kund@montecarlocasino.com för att överföra eventuella vinster till ditt bankkonto när spelen är avslutade.
16.4. Vid uppsägning av detta avtal, oavsett om det var du eller vi som avslutade kontot, samtycker du och bekräftar att (i) dina rättigheter att använda programvaran, vare sig det handlar om nedladdning eller ej, som antingen ägs och/eller skapas av oss, eller som är använt av oss under licens och görs tillgängliga för dig på eller via hemsidan ("programvara") - skall omedelbart upphöra, och (ii) din använding av programvaran kommer att upphöra, och (iii) du kommer att permanent ta bort programvaran från datorn, hårddiskar, nätverk och andra lagringsmaterial.
16.5. Vid uppsägning av detta avtal, oavsett om det var du eller vi som avslutade kontot, då inte annat särskilt anges och med förbehåll för eventuella rättigheter eller skyldigheter som uppkommit före uppsägningen, oavsett om det är du eller vi, ska ha några ytterligare skyldigheter gentemot den andra.
16.6. Så länge kontot är stängd av antingen oss eller dig enligt ovan, ska din konto inte stängas.

TILLBAKA TILL TOPPEN

17. Ersättning

Du accepterar att fullt försvara och ersätta oss (inklusive skäliga juridiska kostnader), våra representanter, direktörer, ombud och anställda, mot alla anspråk eller klagomål från en tredje part, som orsakas eller uppstår till följd av ett brott på någon del av dessa Regler och villkor eller något dokument som ingår i det som en referens, från ett brott på en del av några lagar eller rättigheter för dessa tredje part eller från användning av dig av hemsidan, eller användning av hemsidan av en annan person som använder dina personuppgifter (användarnamn och lösenord) med eller utan ditt tillstånd.

TILLBAKA TILL TOPPEN

18. Ansvarsfullt spelande

18.1. Det är vår avsikt att tillhandahålla en säker och ansvarsfull plattform där våra kunder ska kunna använda våra Tjänster och vi har för avsikt att hjälpa våra kunder som har blivit beroende av spel, eller som vi anser löper risk att bli beroende, att hantera sina problem och hitta den rådgivning och hjälp de behöver.
18.2. Monte-Carlo® Casino erbjuder en mängd verktyg för att hjälpa dig hantera ditt spelande, inklusive tillfällig och permanent självuteslutning, självuteslutning av universe / produkt och insättninggränser. För mer information om ansvarsfullt spelande och hur våra verktyg fungerar, vänligen se vår "Ansvarsfullt spelande" sida, som kan hittas genom att klicka på "Ansvarsfullt spelande" länken längst ner på varje sida på hemsidan.
18.3. Konton som har blockerats permanent på kundens egen begäran kan ej öppnas igen. Om du själv som kund har begärt en permanent blockering av vår service, kommer vi att göra vårt yttersta för att du inte ska kunna öppna ett nytt konto hos oss igen. Om du ändå, genom falska uppgifter eller liknande, lyckas öppna ett nytt konto hos oss, tar du själv ansvar för eventuella förluster som uppkommer av att du använder vår service och ansvaret kan inte falla på Monte-Carlo® Casino. Om vi upptäcker att du har öppnat ett konto med falska uppgifter eller liknande förbehåller vi oss rätten att omedelbart stänga det kontot. Vänligen se våra sida för ansvarsfullt spelande för mer detaljerad information angående permanent- och temporär uteslutning och andra verktyg för ansvarsfullt spelande som Monte-Carlo® Casino erbjuder.
18.4. Om du informerar oss om ditt spelberoende kommer vi göra vårt bästa för att du ska komma i kontakt med en eller fler organisationer eller individer där du bor som är specialister på att hantera spelberoende.
18.5. Vi förbehåller oss rätten att på eget initiativ blockera eller avsluta ditt konto och återgälda dig de pengar som finns kvar om vi anser att du har ett spelberoende och att ditt fortsatta bruk av våra tjänster är skadligt för din hälsa och välstånd. Om du ber oss kan vi överväga att sätta tillbaka de pengar som är dina till ett konto som inte är ditt vanliga konto som du kontrollerar.

TILLBAKA TILL TOPPEN

19. Immateriella rättigheter

19.1. All upphovsrätt, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter gällande material eller innehåll (innefattande men inte begränsat till, mjukvara, data, applikationer, information, text, fotografier, musik, ljud, videos, grafik, loggor, symboler, konst och annat material eller rörliga bilder) som finns på sajten ("Innehåll") antingen ägs av oss eller har överlåtits till oss per licens av ägaren att användas som del av våra Tjänster. All användning av sådana föremål eller rättigheter utan ägarens föregående uttryckliga, skriftliga godkännande är ej tillåten. Alla rättigheter är uttryckligen förbehållna.
19.2. I synnerhet är du inte berättigad till, i relation till något Innehåll (helt eller delvis), att delta i någon av de förbjudna aktiviteterna enligt listan nedan (sammantaget "Förbjudna aktiviteter"):
19.2.1. att sälja, tilldela, underlicensiera eller vidarebefordra materialet på annat sätt till utomstående eller att medge tillträde till utomstående såvida det inte är uttryckligen tillåtet; eller
19.2.2. att ändra, redigera, modifiera, omforma eller anpassa det på annat sätt;
19.2.3 att kopiera, distribuera, dekonstruera eller försöka att få tillgång till källkoden i vilket syfte det än må vara;
19.2.4. att använda sajten på ett olagligt sätt eller i rättsvidrigt syfte, eller på annat sätt som bryter mot dessa Regler och Villkor.
19.3. I händelse av du utför någon av de Förbjudna aktiviteter ska du vara fullt ansvarig för eventuella skador, kostnader och utgifter som följer av dessa, inklusive de som betalas av Monte-Carlo® Casino till dess tredjepartsleverantörer.
19.4. Vi beviljar dig personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-överlåtbar rätt att se och använda Innehållet via din dator, mobiltelefon eller annan mottagningsapparat för privat, icke-kommersiellt syfte med förbehållet att du följer dessa Regler och Villkor.
19.5. Du får kopiera innehållet i oförändrad form för privat bruk på din egen dator, mobiltelefon eller annan mottagare om och i sådan utsträckning där sådan kopiering krävs för att du ska kunna utnyttja våra tjänster eller innehållet och sådan kopiering är tillåten av innehavaren av upphovsrätten.
19.6. Du måste omedelbart meddela oss om otillåtet bruk eller kopiering av Innehållet eller del av sajten kommer till din kännedom eller om otillåten tillgång till sajten eller annan otillåten verksamhet, som inkluderar men inte är begränsad till Förbjuden Aktivitet i relation till Tjänsterna av person (juridisk eller mänsklig). Du medger att du ska ge oss all rimlig hjälp med eventuell utredning som vi genomför som resultat av den information du ger oss. Härmed beviljar du oss oupphörlig, oåterkallelig, kostnadsfri, global licens att reproducera, överföra, modifiera, adaptera och/eller publicera innehåll som du ger oss via e-post eller på annat sätt på sajten som vi vill och utan att meddela dig såvida du inte har angivit något annat.

TILLBAKA TILL TOPPEN

20. Ansvarsbegränsning

20.1. Inget av det som står i dessa "Regler och villkor" begränsar eller exkluderar Monte-Carlo® Casinos ansvar för:

  (a) dödsfall eller personlig skada som uppstått pga företagets, de anställdas, agenternas eller underleverantörernas försummelse;
  (b) bedrägeri eller bedräglig misstolkning;
  (c) Ingetting som Monte-Carlo® Casino inte lagligen kan utesluta i tillmäpbart lagrum i UK.

20.2. Med förbehåll för punkt 20.1., Monte-Carlo® Casino kan inte hållas ansvariga för:
20.2.1. någon förlust eller skada som uppstått till följd av din användning av whemsidan, inklusive i förekommande fall, som avser förlust av affärer, förlust av vinst, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation eller andra förluster (även om vi har meddelats av dig om risken för sådan förlust eller skada);
20.2.2. Så länge inget annat uttryckligen anges däri, förlust eller skada som uppstår direkt eller indirekt genom din användning av en länk till en hemsida som finns på vår hemsida och som inte ägs eller drivs av Monte-Carlo® Casino eller Betclic Everest Group;
20.2.3. förseningar eller avbrott i tjänster, fel i någon information eller tjänster som tillhandahålls (t.ex. intrång eller överföring av data), någon förlust eller korruption av data eller kommunikation eller linjemisslyckande, oavsiktlig överföring av virus eller andra skadliga ämnen, otillåten användning eller missbruk av ditt konto (där rimliga säkerhetsåtgärder har genomförts);
20.2.4. något fel med mjukvaran;
20.2.5. indirekta försluster eller förlusten på grund av;
20.2.6. alla fall av force majeure.
20.3. Utöver det som anges i dessa villkor, alla garantier, villkor och andra regler som följer av lag eller sedvanerätt är, i den utsträckning som lagen tillåter, undantag från avtalet.
20.4. Innehållet på Monte-Carlo® Casinos hemsidor tillhandahålls "i befintligt skick". Förutom vad som krävs enligt tillämplig lag, är inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, som gjorts i förhållande till riktighet, tillförlitlighet eller innehållet på sidorna. Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att revidera sidorna eller ta bort tillgången till dem när som helst.
20.5. Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla program och filer på hemsidan är fria från datavirus, kan vi inte och garanterar att programvaran och filerna är fria från sådana problem. I händelse av tillfälligt upphävande av hela eller någon del av tjänsterna, kommer vi att återställa tjänsterna så snart det är praktiskt.
20.6. Vi kan tillfälligt stänga av hela eller delar av tjänsterna av någon anledning, efter eget gottfinnande. Vi kan, men är inte skyldiga att, ge dig så mycket varsel som rimligen är praktiskt.

TILLBAKA TILL TOPPEN

21. Mjukvarufel

21.1. Alla mjukvarufel, eller fel som, är- eller som kan styrkas genom Monte-Carlo® Casino, har inträffat på någon av dess system eller de som tillhandahålls av någon av dess mjukvaruleverantörer skall annullera insatsen, eller spelet. Du skall ha rätt till hela beloppet för din insats i förhållande till sådant insats eller spel. Monte-Carlo® Casino utesluter härmed alla ytterligare ansvar för sådana mjukvarufel.
21.2. Alla användare som upptäcker ett fel på mjukvaran för spel och betting måste informera Monte-Carlo® Casino så snart felet upptäckts genom att kontakta customer@montecarlocasino.com.
21.3. Monte-Carlo® Casino får vidta alla nödvändiga åtgärder i händelse av missbruk gällande alla användare, inklusive men inte begränsat till, blockering av Monte-Carlo® Casino-konto, frysande av tillgångar och/eller avbryta eventuella utbetalningar av några/alla vinster som uppstått direkt eller indirekt från fel. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot, har Monte-Carlo® Casino rätt att kräva, eller på annat lämpligt relevanta sätt, det utestående beloppet, som ska vara en skuld från dig till Monte Carlo ® Casino förrän hela summan har återbetalats.

TILLBAKA TILL TOPPEN

22. Kundservice och konfliklösning

22.1. Du kan kontakta oss vid vilket tidpunkt som helst om du har frågor eller skulle behöva hjälp. För att kunna ge dig bättre service och för att skydda dig kan telefonsamtal komma att spelas in och/eller övervakas av utsedd personal.
22.2. Vi tolererar inget nedlåtande, oförskämt eller aggressivt beteende från dig mot någon av våra anställda. Om du skulle bete dig på sådant sätt (enligt vår godtyckliga bedömning), förbehåller vi oss rätten att stänga av och/eller avsluta ditt konto och/eller vidta andra åtgärder som vi anser vara nödvändiga.
22.3. Om du önskar framföra klagomål var god skicka ett e-postmeddelande till customer@montecarlocasino.com. Vi kommer att göra vårt allra bästa för att lösa problemet så snart som möjligt.

TILLBAKA TILL TOPPEN

23. Generellt

23.1. Vi kan fördröja eller inte hävda våra rättigheter enligt dessa regler och villkor - det betyder inte att vi förlorar eller avstå från de rättigheter som ges genom uppsatta tidslinjer inte har fastställts. Detsamma skall också gälla för dig.
23.2. Vi ansvarar inte för dina eventuella brott mot dessa regler och villkor, som uppstår på grund av omständigheter som vi inte är ansvariga för enligt lag, eller något vi inte rimligen kan förväntas kontrollera.
23.3. Dessa regler och villkor utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss angående din användning av tjänsten. Inga andra muntliga eller skriftliga överenskommelser skall gälla om inte något avvikande uttryckligen i dessa villkor.
23.4. Om någon del av dessa regler och villkor bedöms vara juridiskt ogiltig eller ogenomförbar, då ska den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av dessa regler och villkor skall fortsätta att gälla.

TILLBAKA TILL TOPPEN

24. Gällande lag

24.1. Detta avtal regleras av lagarna i Malta, vars domstolar ska ha exklusiv behörighet att avgöra en tvist som följer därav, som inte regleras i enlighet med reglerna i dessa regler och villkor. Vi kan inte ta ansvar för lagstiftningen i någon annan jurisdiktion.

TILLBAKA TILL TOPPEN

25. Språk

25.1. Den engelska versionen av dessa regler och villkor och av innehållet på webbplatsen kommer att ha företräde framför alla andra språkversionen som vi kan utfärda då och då.

26. Kampanjer

26.1. Bonusmissbruk
26.1.1. Monte-Carlo® Casino delar ut bonusar och inträde till utvalda kampanjer i god tro att spelare använder våra tjänster i underhållningssyfte och som ett tecken på uppskattning för lojalt spel. Bonusar och inträde till kampanjer kommer att återkallas, förnekas eller dras tillbaka från spelare som missbrukar andemeningen av detta erbjudande. Vi förbehåller oss rätten att avbryta/ta bort ett bonuserbjudande när som helst vid eventuella misstänkta missbruk av erbjudandet och att avsluta gärningsmannen konto med omedelbar verkan. Monte-Carlo® Casino behåller sin rätt att åtala brottslingar. "Missbruk" inkluderar, men är inte begränsat till, öppnandet av flera konton för att göra anspråk på flera bonusar. Vidare, där något villkor i ett bonuserbjudande eller kampanj är överträtt eller om det finns någon skälig misstanke av Monte-Carlo® Casino att en serie spel placerats av en kund eller grupp av kunder på grund av en bonus, eller någon annan marknadsföringserbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av utgången, antingen individuellt eller som del av en grupp, Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att återta bonus och i eget gottfinnande avgörs, ogiltigförklara satsningar och/eller ogiltigförklara något spel finansierat av bonusar eller bonusvinster. Vi förbehåller oss rätten att annullera en bonus efteratt en insättning gjorts av dig om insättningen inte har använts för att placera en insats. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en bonus och eventuella vinster som görs genom att satsa med hela eller delar av bonusbeloppet i händelse av att vi misstänker att bonusmissbruk har förekommit. Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att begära bevis på din identitet, ålder och bevis på insättning som helst, även innan vi kreditera ditt konto med en bonus.
26.1.2. För konton som krediterats med bonusbelopp - placerade spel kommer att tas från eventuella kontantinsättningar första och, när alla kontantinsättningar har använts, från bonusbelopp på kontot. Observera att du bara kommer att kunna ta emot eller dra nytta av erbjudanden som gäller för Sverige. Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att variera mängden bonusar som beviljats och de valutor i vilka de beviljas beroende på användarens hemland när som helst och av vilken anledning som helst. Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att erbjuda en särskild bonus till en specifik kund eller grupp av kunder, att avsluta ett bonuserbjudande utan förvarning eller kompensation, att ändra villkoren för ett bonuserbjudande och/eller att byta en typ av bonuserbjudande för ett annat efter eget gottfinnande och när som helst.

26.2. Välkomstinsättningsbonusen
26.2.1. Välkomstinsättningsbonusen är tillgänglig för sökande till ett konto som aldrig har haft ett konto innan, har aldrig fått en Välkomstinsättningsbonusen och som är inbjudna att delta i Välkomstinsättningsbonusen som specifikt erbjuds till dem när de registrerar på hemsidan ("Kvalificerade användare"). Alla användare som redan har haft, eller som redan har ett konto kommer inte får en Välkomstinsättningsbonusen. Dessa uttagskrav i förhållande till hela bonusbeloppet måste vara uppfyllda för att ta ut bonusbeloppet och eventuella vinster som härrör från någon del av bonusen. Om dessa villkor inte har uppfyllts, och/eller där Monte-Carlo® Casino misstänker att bonusmissbruk har förekommit, och ett uttag görs av användaren, Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att avbryta erbjudandet och eventuella vinster som genererats genom spel med bonusbeloppet. Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att variera mängden och villkoren i Välkomstinsättningsbonusen och bevilja specifika kunder när som helst och oavsett anledning. Särskilda villkor och bestämmelser eventuella reviderade bonusbelopp eller bonusstruktur kommer att göras tillgängliga för de berörda kunderna och kan innefatta krav på att användaren är bosatt i ett visst land. Alla användare som infogar namnet på sin referens vid registrering för ett konto kommer att föras in "Värva en vän"-kampanjen och får då inte Välkomstinsättningsbonusen.

26.3. Casinokampanjer
26.3.1. Villkoren för eventuella kampanjer och/eller bonusar vi erbjuder dig i vår Casino-universum utgör en del av dessa Villkor. Villkor i samband med kampanjer kan hittas på den specifika kampanjens startsida och de som styr eventuella bonusar som erbjuds till dig finns på: https://www.montecarlocasino.com/content.aspx?PageCode=cas_mcc_bonustc.
26.3.2. Du kan vara berättigade att delta i bonusprogram i vårt Casino, de villkor, summor och utgivning av vilka skall vara föremål för vårt omdöme, och skall inte överföras till någon anna. Varje bonus som erbjuds av oss är begränsad till en per konto vilket också innebär en bonus per IP-adress och/eller datorenhet. Regler och villkor förs bonusar och hur man låser upp anges i villkoren för enskilda kampanjer. Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att variera mängden bonusar som beviljats och de valutor i vilka de beviljas beroende på användarens hemland när som helst och av vilken anledning som helst. För att ta ut bonusen från ditt konto, måste bonusens originalsumma omsättas minst tjugofem gånger på berättigade spel. De berättigande spelen kommer att anges inom villkoren för den enskilde kampanjen. Insatser som lagts på spel som inte är berättigade spel räknas inte mot de tjugofem satsningar som behövs för att ta ut bonusen. Satsningar som annulleras eller återbetalas räknas inte mot de tjugofem satsningar som behövs för att ta ut bonusen. Monte-Carlo® Casino förbehåller sig rätten att erbjuda en särskild bonus till en specifik kund eller grupp av kunder, att avsluta ett bonuserbjudande och/eller för att byta en typ av bonuserbjudande för ett annat efter eget gottfinnande och när som helst.
26.3.3. Monte-Carlo® Casino erbjuder progressiva jackpottar på vissa spel i god tro till spelare som använder våra tjänster i underhållningssyfte. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ta bort en spelares tillgång till dessa spel vid misstänkt missbruk av detta erbjudande och vi anser det nödvändigt nödvändigt, att säga upp gärningsmannen konto med omedelbar verkan. I fallet med en gärningsman konto stängs, Monte-Carlo® Casino kommer inte att vara skyldig att återbetala eventuella förluster som gjorts av en spelare på några spel. "Missbruk" inkluderar men är inte begränsat till att använda programvara och/eller öppnar flera spelfönster för att kunna spela fler rundor av ett spel än vad som kan göras naturligt av en spelare med bara ett spelfönstret öppnat, samtidigt riktar spel med "värde"-jackpotts och spela dem med uteslutande av alla andra spel. I alla fall av övergrepp förbehåller sig Monte-Carlo® Casino sig rätten att konfiskera alla vinster.

TILLBAKA TILL TOPPEN